Aanmelden als lid

U kunt zich hier als nieuw lid van het
Volvo Coupe & Bertone Register aanmelden.

Indien u zich in de loop van een kalenderjaar aanmeldt, betaalt u naar verhouding van het resterend aantal volle maanden van het kalenderjaar aan lidmaatschapskosten.

De jaarlijkse lidmaatschapskosten bedragen € 50,00.

Na aanmelding als lid via deze site krijgt u een e-mail met het verzoek € 50,00  over te maken op ABN-AMRO rekeningnummer IBAN: NL79ABNA0406452903 t.n.v. Volvo Coupé Bertone Register.

BIC: ABNANL2A